...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

Rozhodli ste sa darovať vaše 2% z daní pre nás. Percentá, ktoré venujete pre Dobrovoľný hasičský...
Veliteľovi DHZO Soblahov bola osobne nahlásená udalosť, spadnutý strom do miestneho potoka. Strom...
OS KR HaZZ Trenčín ohlásil jednotke DHZO Soblahov udalosť - taktické cvičenie, požiar SOŠ letecko...
Úspešný projekt roku 2023. Zakúpenie pracovnej obuvi a termoprádla pre členov nášho zboru. ,,...
KOS ZZS Trenčín oznámilo telefonicky valiteľovi DHZO Soblahov udalosť išlo o zdravotnícku pomoc s...

Stránky

sprava-8-2020

Slovenská pátracia služba v spolupráci s Mestom Trenčín, Obcou Drietoma, DHZO Drietoma, Obcou Soblahov a DHZO Soblahov zabezpečila na hraničný prechod Drietoma - Starý Hrozenkov (SR/ČR) 1000l cisternu s pitnou vodou pre obslužný personál - príslušníkov PZ, HaZZ, OS SR a ZZS, ako aj pre všetky osoby, ktoré prichádzajú zo zahraničia a čakajú na prevoz do štátneho karanténneho zariadenia.Na základe požiadavky KR PZ Trenčín riaditeľ SPS Bc. Lukáš Beták požiadal o súčinnosť DHZO Soblahov cestou starostu obce M. Hudeca, ktorý vydal súhlas k výjazdu. Predseda DHZ Soblahov vyzval telefonicky Mgr. Jána Siváka k výjazdu k splneniu úlohy. Zároveň bol vyrozumený i veliteľ DHZO Bc. Michal Šedivý. Prostredníctvom využitia vozidla Iveco Daily bola z priestorov TVK a.s. Trenčín -Nozdrkovce prepravená prívesná cisterna s pitnou vodou na štátnu hranicu. Po príjazde na určené miesto bola cisterna odpojená, zabezpečená proti pojazdu.DHZO Drietoma,ktorá dovtedy zabezpečovala užitkovú vodu , dostala pokyn na premiestnenie vozidla CAS 15 zo štátnej hranice na základňu.Osádka DHZO Soblahov v zložení 1 +1  sa následne vrátila na základňu, Teplota vzduchu bola 18 stupňov Celzia, vozovka suchá. VRZ - svetelné ,bolo použité na mieste udalosti počas manipulácie s umiestnením cisterny na frekventovanej komunikácii. Z činnosti bola zhotovená fotodokumentácia .

Zabezpečenie pitnej vody na stanovišti bezpečnostného opatrenia je realizované v rámci logistickej podpory vyplývajúcej z Dohody o vzájomnej spolupráci pri bezpečnostných opatreniach, policajných akciách, pátracích akciách, záchranárskych akciách a ďalšej služobnej činnosti Policajného zboru, pri ktorej hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia, majetku alebo životného prostredia, uzatvorenej medzi Krajským riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne a Slovenskou pátracou službou.