...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

Dňa 10.6.2017 sa súťažné družstvo dorastencov zúčastnilo okresnej súťaže v Dobrej a v súčte časov z...

Stránky

OS KR HaZZ Trenčín oznámilo telefonicky veliteľovi DHZO Soblahov požiar v lesnom poraste v katastri...
Člen DHZ Soblahov Mikuláš Krátky ohlásil veliteľovi jednotky DHZO Soblahov Bc. Michalovi Šedivému...
Člen DHZ Soblahov Mikuláš Krátky ohlásil veliteľovi jednotky DHZO Soblahov Bc. Michalovi Šedivému...
Zástupca starostu obce Soblahov vyžiadal prostredníctvom veliteľa DHZO Bc. Michala Šedivého,...
Veliteľ DHZO Soblahov prijal oznámenie o udalosti z OS KR HaZZ Trenčín (kl.150 ). Následne SMS...

Stránky

sprava-6-2020

Na základe rozhodnutia krízového štábu obce Soblahov a odporúčaní pre zmiernenie rizika šírenia ochorenia COVID - 19, dohovore so starostom obce Soblahov bola vykonaná dezinfekcia autobusových zastávok, verejných priestranstiev, detských ihrísk, kontajnerov na separovaný zber, okolie kostola, obchodov a domu smútku. Veliteľ DHZO Soblahov zvolal členov DHZO pomocou sms notifikácie. Po dostavení sa na hasičskú zbrojnicu Soblahov boli určené úlohy a rozdelené zamestnanie. Na pokyn VJ (veliteľa jednotky) obdržali všetci zasahujúci členovia ochranné protriedky na ochranu dýchacích ciest rúško s aktívnym striebrom, na ochranu zraku okuliare a jednorázové rukavice. Bola použitá dezinfekcia na roztoky: Savo a ChloraminT. Po zarobení dezinfekčných roztokov do genfo vakou a ručných postrekovačov sa členovia rozdelili na dve zásahové skupiny. Veliteľ prvej skupiny Bc. Michal Šedivý, technika Iveco Daily +3, veliteľ druhej skupiny Mgr. Ján Sivák, technika Škoda Felícia +2. Postupne boli dezinfikované všetky určené miesta. Po zbalení prostiredkov sa jednotka vrátila na svoju základňu. Pri zásahu nedošlo k zraneniu členov a ani k poškodeniu vybavenia. Zo zásahu bola vyhotovená fotodokumentácia.Členovia používali OOPP na ochranu zraku ochranné okuliare , ochrana dýchacích ciest respirátor, jednorázové rukavice.