...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

Rozhodli ste sa darovať vaše 2% z daní pre nás. Percentá, ktoré venujete pre Dobrovoľný hasičský...
Veliteľovi DHZO Soblahov bola osobne nahlásená udalosť, spadnutý strom do miestneho potoka. Strom...
OS KR HaZZ Trenčín ohlásil jednotke DHZO Soblahov udalosť - taktické cvičenie, požiar SOŠ letecko...
Úspešný projekt roku 2023. Zakúpenie pracovnej obuvi a termoprádla pre členov nášho zboru. ,,...
KOS ZZS Trenčín oznámilo telefonicky valiteľovi DHZO Soblahov udalosť išlo o zdravotnícku pomoc s...

Stránky

sprava-36-2020

Veliteľ družstva DHZO Soblahov prijal oznámenie o udalosti z OS KR HaZZ Trenčín (kl.150 ). Následne SMS notifikáciou vyhlásil jednotke DHZO poplach - zadymenie pivničných priestorov  rodinného domu č. popisné 261 v obci Soblahov (majiteľ František Fabo). Jednotka vyrazila z HZ v počte 1+6 s technikou CAS 15, CAS 32. Veliteľ zásahovej jednotky DHZO Soblahov Mgr. Ján Sivák komunikoval s OS KR HaZZ TN prostredníctvom súkr. mob. telefónu (0905851031). Po príjazde jednotky DHZO Soblahov na miesto udalosti ohlásil veliteľ jednotky príjazd veliteľovi zásahu a následne čakal na ďalšie pokyny. Nakoľko sa v tom čase podarilo jednotke OR HaZZ TN  včas lokalizovať požiar v jeho začiatku(požiar v pivničných priestoroch so silným zadymením), nebola pri hasebných prácach potrebná asistencia DHZO. Zdravotník z našej jednotky  (veliteľ DHZO) Bc. Michal Šedivý za pomoci pulzného oximetra zmeral tepovú frekvenciu a saturáciu krvi majiteľom domu, nakoľko boli mierne intoxikovaní. Nakoľko boli obaja majitelia stabilizovaní, bolo o nich postarané v hasičskom vozidle Iveco Daily prikrývkami a bol im zabezpečený pitný režim. Jednotka OR HaZZ zároveň vykonávala  odvetranie domu a monitoring. Po ukončení hasebných prác členovia DHZO pomáhali profesionálom s balením vecných prostriedkov. Následne veliteľ zásahu nariadil jednotke DHZO návrat na základňu. Počas jazdy na miesto udalosti bolo na vozidlách použité VRZ, jednotka komunikovala pomocou rádiostaníc - kanál č. 4. Vozovka bola mokrá, teplota vzduchu 0 stupňov Celzia, mierna hmla. Pri zásahu bola zhotovená fotodokumentácia. Návrat jednotky bol o 20,01 hod. Technika bola riadne zagarážovaná, vecné prostriedky, spojovacie prostriedky, lekárnička  a osobné ochranné prostriedky boli ošetrené a pripravené na zásah. Počas zásahu nedošlo k žiadnym zraneniam. K riešeniu alternatívy náhradného ubytovania pre obyvateľov domu bol súčinný (prítomný) starosta obce Marian Hudec.  Nakoľko priestory v rodinnom dome po zásahu boli obývateľné, nebolo potrebné riešiť náhradné ubytovanie rodiny.  Logistiku na HZ (príprava čaju pre členov DHZO) zabezpečila členka DHZ Zuzana Červeňanová.