...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

Starosta obce Soblahov na žiadosť rodiny nezvestnej osoby po  telefonickom dohovore s predsedom DHZ...
OS KR HaZZ Trenčín vyhlásilo jednotke DHZO Soblahov poplach - dopravná nehoda troch nákladných...
KOS ZZS Trenčín oznámilo veliteľovi jednotky telefonicky udalosť, pomoc osobe s podozrením na...
Obyvateľ obce Soblahov ohlásil veliteľovi jednotky DHZO Soblahov udalosť - rozliaty olej po poruche...

Stránky

sprava-35-2021

OS KR HaZZ Trenčín telefonicky oznámilo veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, žiadosť o poskytnutie prvej  pomoci a technickej pomoci pri páde imobilného a nadmerne obézneho klienta DSS, Piaristická Trenčín. Veliteľ vyhlásil poplach členom DHZO pomocou sms notifikácie. Jednotka vyrazila k udalosti v 6 min. od vyhlásenia poplachu v počte 1+5, za využitia techniky Iveco Daily CAS 15 (použité VRZ, vozovka suchá, teplota vzduchu 22° C). Udalosť sa nachádzala pred vchodom ( na nádvorí) Domu sociálnych služieb. Tu ležala imobilná osoba, ktorá sa po páde nebola schopná postaviť a personál nedokázal klienta kvôli nadváhe dostať do požadovanej polohy. Členovia jednotky zistili aktuálny zdravotný stav klienta. Tento bol orientovaný v čase i priestore, nejavil známky zranenia hlavy, chrbtice, či končatín. Nebola nutnosť použiť lekárničku. Členovia jednotky najkôr osobu uviedli do polosedu a po eliminácii dehyxdratácie (podanie vody) preniesli osobu do izby  na 3. poschodie budovy. Následne odovzdala osobu do starostlivosti zdravotného personálu DSS. Po ukončení činnosti sa členovia vrátili na svoju základňu. Pri zásahu boli použité jednorázové rúška a rukavice všetkými členmi výjazdu Pri zásahu nedošlo k zraneniu zasahujúcich a ani k poškodeniu techniky. Fotodokumentácia nebola zhotovená z dôvodu rešpektovania noriem GDPR.