...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

Rozhodli ste sa darovať vaše 2% z daní pre nás. Percentá, ktoré venujete pre Dobrovoľný hasičský...
Veliteľovi DHZO Soblahov bola osobne nahlásená udalosť, spadnutý strom do miestneho potoka. Strom...
OS KR HaZZ Trenčín ohlásil jednotke DHZO Soblahov udalosť - taktické cvičenie, požiar SOŠ letecko...
Úspešný projekt roku 2023. Zakúpenie pracovnej obuvi a termoprádla pre členov nášho zboru. ,,...
KOS ZZS Trenčín oznámilo telefonicky valiteľovi DHZO Soblahov udalosť išlo o zdravotnícku pomoc s...

Stránky

sprava-35-2020

Dňa 17.11.2020 v čase o 07:45 h bol vykonaný výjazd členov DHZ / Róbert Balaj, Jozef Sivák/ na základe žiadosti od obyvateľov obce za účelom vykonania asistencie /riadenie cestnej premávky/ pri pílení stromu.
Konáre tohto stromu pri určitých poveternostných podmienkach sa lámali a padali na chodník a cestu, kde ohrozovali účastníkov cestnej premávky. Z tohu dôvodu bol strom odstránený nakoľko bol celý suchý.
Vlastník pozemku a stromu informoval príslúšné inštitúcie. Členovia DHZ riadili dopravu, aby počas odstraňovania stromu nedošlo k ohrozeniu účastníkov cestnej premávky.
Výjazd ukončený 10:20 h, bez iných udalostí. Zo zásahu bola vyhotovená fotodokumentácia.