...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

Rozhodli ste sa darovať vaše 2% z daní pre nás. Percentá, ktoré venujete pre Dobrovoľný hasičský...
KOS ZZS Trenčín oznámilo telefonicky valiteľovi DHZO Soblahov udalosť išlo o zdravotnícku pomoc s...
Jednotka DHZO Soblahov vykonala na základe plánu zdokonaľovacej prípravy výcvik členov. Výcvik bol...
KOS ZZS Trenčín nahlásilo telefonicky veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, prvá predlekárska pomoc...

Stránky

sprava-35-2020

Dňa 17.11.2020 v čase o 07:45 h bol vykonaný výjazd členov DHZ / Róbert Balaj, Jozef Sivák/ na základe žiadosti od obyvateľov obce za účelom vykonania asistencie /riadenie cestnej premávky/ pri pílení stromu.
Konáre tohto stromu pri určitých poveternostných podmienkach sa lámali a padali na chodník a cestu, kde ohrozovali účastníkov cestnej premávky. Z tohu dôvodu bol strom odstránený nakoľko bol celý suchý.
Vlastník pozemku a stromu informoval príslúšné inštitúcie. Členovia DHZ riadili dopravu, aby počas odstraňovania stromu nedošlo k ohrozeniu účastníkov cestnej premávky.
Výjazd ukončený 10:20 h, bez iných udalostí. Zo zásahu bola vyhotovená fotodokumentácia.