Na základe rozhodnutia vlády SR o celoplošnom testovaní občanov SR s podozrením na ochorenie COVID...
Na základe telefonického rozhovoru zo dňa 16.10.2020 s pani. Škorocovou, riaditeľkou základnej...
Dcára majiteľa rodinného domu č: 396 v  obci Soblahov oznámila veliteľovi DHZO udalosť, zaplavenie...
Starosta obce Soblahov oznámili veliteľovi DHZO udalosť, zaplavenie pivnice rodinného domu Soblahov...
Občnia obce Soblahov oznámili veliteľovi DHZO udalosť, zaplavenie príjazdovej komunikácie do obce...

Stránky

sprava-1-2021

Člen DHZO Soblahov (predseda DHZ) zároveň člen Pátracej služby vyhlásil poplach členom DHZO Soblahov pomocou sms notifikácie. Išlo o súčinnosť s Pátraciou službou (ďalej PS)  a Políciou (ďalej PZ) pri pátraní po nezvestnej osobe z obce Soblahov. Členovia DHZO Soblahov sa dostavili na hasičskú zbrojnicu vo pred dohodnutom čase. Technika na zásah bola určená Iveco Daily a súkromný osobný automobil ŠPZ TN 943GE v počte 1+6. Po inštruktáži a spôsobe pátrania dohode s PZ a PZ boli určené úseky na prehľadanie. Spojenie s OS KR HaZZ TN prostreníctvom súkromného mobilného telefónu. Spojenie medzi členmi DHZO prostredníctvom Rdst, s PS a PZ prostredníctvom telefónu. Členovia zboru vytvorili rojnicu a prehľadávali lesný porast. S vozidlom Iveco boli prehľadávané posedy pre poľovníkov a chaty. Cca po hodine a pol pátrania bolo hľadanie osoby odvolané z dôvodu jej nájdenia. Osoba bola nájdená v lesnom poraste v katastri obce Soblahov bez známok života. Členovia zboru sa vrátili na dohodnuté miesto. Následne bola VZ Soblahov oznámená udalosť. Nevolnosť a zdravotné problémy osobe (matka nezvestného). Vozidlo Iveco sa ihneď presunulo na dané miesto. Osobe bola poskitnutá prvá predlekárska pomoc, naložená bola do vozidla Iveco a zvezená z lesnej cesty na spevnenú komunikáciu a odovzdaná privolanej posádke RZP. Po dohovore s políciou bola jednotka Soblahov požiadaná o technickú pomoc, zvesenie osoby z koruny stromu. Na zvesenie bola použitá horolezecká technika. Osoba bola znesená z lesného porastu ku vozidlu a odovzdaná PZ.  Po zbalení prostriedkov sa jednotka vrátila svoju základňu. Zo zásahu bola vyhotovená fotodokumentácia. Pri zásahu nedošlo k poškodeniu prostriedkov ani techniky. Počas zásahu bola na hasičskej zbrojnici Soblahov zriadená miestnosť pre logistiku o ktorú sa starala členka DHZ Soblahov Zuzana Červeňanová.