V pondelok 10. decembra 2012 vymenili naši mladí hasiči tréning v telocvični za návštevu skutočnej...
Okresná súťaž “PLAMEŇ” - Svinná 23.6.2012 návšteva hradu v Trenčíne

Stránky

 V sobotu 12.07.2014 sa v Dolných Ozorovciach konal VII. ročník súťaže mladých hasičov o putovný...
DHZ Soblahov "Plameň" v Tr.Stankovciach obsadili 1.miesto časom 24,37
DHZ Soblahov "Plameň" v Rybanoch obsadili v kategórii chlapci 8 členné družstvo 4.miesto.

Stránky

18.2.2021 OS KR HaZZ Trenčín oznámilo telefonicky veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, išlo o pád...
14.2.2021 Na základe rozhodnutia vlády SR o celoplošnom skríningu občanov SR s podozrením na...
Na základe rozhodnutia vlády SR o celoplošnom skríningu občanov SR s podozrením na ochorenie COVID...
Na základe rozhodnutia vlády SR o celoplošnom skríningu občanov SR s podozrením na ochorenie COVID...
Na základe rozhodnutia vlády SR o celoplošnom skríningu občanov SR s podozrením na ochorenie COVID...

Stránky

sprava-1-2021

Člen DHZO Soblahov (predseda DHZ) zároveň člen Pátracej služby vyhlásil poplach členom DHZO Soblahov pomocou sms notifikácie. Išlo o súčinnosť s Pátraciou službou (ďalej PS)  a Políciou (ďalej PZ) pri pátraní po nezvestnej osobe z obce Soblahov. Členovia DHZO Soblahov sa dostavili na hasičskú zbrojnicu vo pred dohodnutom čase. Technika na zásah bola určená Iveco Daily a súkromný osobný automobil ŠPZ TN 943GE v počte 1+6. Po inštruktáži a spôsobe pátrania dohode s PZ a PZ boli určené úseky na prehľadanie. Spojenie s OS KR HaZZ TN prostreníctvom súkromného mobilného telefónu. Spojenie medzi členmi DHZO prostredníctvom Rdst, s PS a PZ prostredníctvom telefónu. Členovia zboru vytvorili rojnicu a prehľadávali lesný porast. S vozidlom Iveco boli prehľadávané posedy pre poľovníkov a chaty. Cca po hodine a pol pátrania bolo hľadanie osoby odvolané z dôvodu jej nájdenia. Osoba bola nájdená v lesnom poraste v katastri obce Soblahov bez známok života. Členovia zboru sa vrátili na dohodnuté miesto. Následne bola VZ Soblahov oznámená udalosť. Nevolnosť a zdravotné problémy osobe (matka nezvestného). Vozidlo Iveco sa ihneď presunulo na dané miesto. Osobe bola poskitnutá prvá predlekárska pomoc, naložená bola do vozidla Iveco a zvezená z lesnej cesty na spevnenú komunikáciu a odovzdaná privolanej posádke RZP. Po dohovore s políciou bola jednotka Soblahov požiadaná o technickú pomoc, zvesenie osoby z koruny stromu. Na zvesenie bola použitá horolezecká technika. Osoba bola znesená z lesného porastu ku vozidlu a odovzdaná PZ.  Po zbalení prostriedkov sa jednotka vrátila svoju základňu. Zo zásahu bola vyhotovená fotodokumentácia. Pri zásahu nedošlo k poškodeniu prostriedkov ani techniky. Počas zásahu bola na hasičskej zbrojnici Soblahov zriadená miestnosť pre logistiku o ktorú sa starala členka DHZ Soblahov Zuzana Červeňanová.