...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

Starosta obce Soblahov na žiadosť rodiny nezvestnej osoby po  telefonickom dohovore s predsedom DHZ...
OS KR HaZZ Trenčín vyhlásilo jednotke DHZO Soblahov poplach - dopravná nehoda troch nákladných...
KOS ZZS Trenčín oznámilo veliteľovi jednotky telefonicky udalosť, pomoc osobe s podozrením na...
Obyvateľ obce Soblahov ohlásil veliteľovi jednotky DHZO Soblahov udalosť - rozliaty olej po poruche...

Stránky

sprava-1-2021

Člen DHZO Soblahov (predseda DHZ) zároveň člen Pátracej služby vyhlásil poplach členom DHZO Soblahov pomocou sms notifikácie. Išlo o súčinnosť s Pátraciou službou (ďalej PS)  a Políciou (ďalej PZ) pri pátraní po nezvestnej osobe z obce Soblahov. Členovia DHZO Soblahov sa dostavili na hasičskú zbrojnicu vo pred dohodnutom čase. Technika na zásah bola určená Iveco Daily a súkromný osobný automobil ŠPZ TN 943GE v počte 1+6. Po inštruktáži a spôsobe pátrania dohode s PZ a PZ boli určené úseky na prehľadanie. Spojenie s OS KR HaZZ TN prostreníctvom súkromného mobilného telefónu. Spojenie medzi členmi DHZO prostredníctvom Rdst, s PS a PZ prostredníctvom telefónu. Členovia zboru vytvorili rojnicu a prehľadávali lesný porast. S vozidlom Iveco boli prehľadávané posedy pre poľovníkov a chaty. Cca po hodine a pol pátrania bolo hľadanie osoby odvolané z dôvodu jej nájdenia. Osoba bola nájdená v lesnom poraste v katastri obce Soblahov bez známok života. Členovia zboru sa vrátili na dohodnuté miesto. Následne bola VZ Soblahov oznámená udalosť. Nevolnosť a zdravotné problémy osobe (matka nezvestného). Vozidlo Iveco sa ihneď presunulo na dané miesto. Osobe bola poskitnutá prvá predlekárska pomoc, naložená bola do vozidla Iveco a zvezená z lesnej cesty na spevnenú komunikáciu a odovzdaná privolanej posádke RZP. Po dohovore s políciou bola jednotka Soblahov požiadaná o technickú pomoc, zvesenie osoby z koruny stromu. Na zvesenie bola použitá horolezecká technika. Osoba bola znesená z lesného porastu ku vozidlu a odovzdaná PZ.  Po zbalení prostriedkov sa jednotka vrátila svoju základňu. Zo zásahu bola vyhotovená fotodokumentácia. Pri zásahu nedošlo k poškodeniu prostriedkov ani techniky. Počas zásahu bola na hasičskej zbrojnici Soblahov zriadená miestnosť pre logistiku o ktorú sa starala členka DHZ Soblahov Zuzana Červeňanová.