...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

Rozhodli ste sa darovať vaše 2% z daní pre nás. Percentá, ktoré venujete pre Dobrovoľný hasičský...
KOS ZZS Trenčín oznámilo telefonicky valiteľovi DHZO Soblahov udalosť išlo o zdravotnícku pomoc s...
Jednotka DHZO Soblahov vykonala na základe plánu zdokonaľovacej prípravy výcvik členov. Výcvik bol...
KOS ZZS Trenčín nahlásilo telefonicky veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, prvá predlekárska pomoc...

Stránky

Členovia zboru

Výbor DHZ Soblahov

Jozef Sivák ml.Predseda: Lukáš Beták
nar. 12.8.1994
Člen DPO SR od: 2010
Zastávané funkcie: 
Vyznamenania a medaile:2019 - za zásluhy o výcvik
 
 
 
 
Miroslav KohútVeliteľ: Michal ŠEDIVÝ
nar. 21.6.1981
Člen DPO SR od: 1996
Zastávané funkcie: od r.
                               od r.2016 – veľitel DHZ
Vyznamenania a medaile: 2008 - za vernosť 10 rokov
                                          2018 - za vernosť 20 rokov
                                      

 

Lenka HornáTajomník: Lenka HORNÁ
nar.20.11.1985
Člen DPO SR od:2006
Zastávané funkcie: od r. 2011 – tajomník DHZ
Vyznamenania a medaile:2016 - za vernosť 10 rokov
 

 
 
 

Filip ŠTULAJTERPokladník: Mgr.Róbert BALAJ
nar. 30.05.1976
Člen DPO SR od: 01.01.1993
Zastávané funkcie: od r.2017 – pokladník DHZ
Vyznamenania a medaile:2004 - za vernosť 10 rokov
                                         2013 - za vernosť 20 rokov
 
 
 
 
 
 
Igor HALGOŠHospodár: Ján ŠEDIVÝ
nar.22.3.1956
Člen DPO SR od:19973
Zastávané funkcie: od r.                      
Vyznamenania a medaile:1983 - za príkladnú prácu
                                         1983 - čestné uznanie
                                         1993 - za vernosť 20 rokov
                                         2004 - za zásluhy
                                                                       2004 - za vernosť 30 rokov
                                                                       2014 - za vernosť 40 rokov
                                                                       2016 - za zásluhy
 

 
 

Miroslav ĎuráčiPreventivár: Miroslav ĎURÁČI
nar.5.5.1956
Člen DPO SR od: 1994
Zastávané funkcie: Od r.2008 – preventivár
Vyznamenania a medaile: 2004 - za zásluhy
                                           2004 - za vernosť 10 rokov            
                                           2009 - za mimoriadne zásluhy
                                           2014 - za vernosť 20 rokov
 
 
Milan ROŽNÍKStrojník: Milan ROŽNÍK
nar.10.06.1971
Člen DPO SR od: 1986
Zastávané funkcie:od r. 1992 -hospodár DHZ
od r.1993-predseda DHZ
od r.2006 -strojník DHZ
Vyznamenania a medaile: 1990 - čertné uznanie
                                          1994 - za príkladnú prácu
                                                                         1998 - za vernosť „10“ rokov
                                                                        2008 - za vernosť „20“ rokov
                                                                        2009 - za zásluhy
                                                                        2088 - za vernosť „30“ rokov

Marian VančoReferent pre mládež:Mário Červenka
nar. 09.05.1974
Člen DPO SR od: 01.01.2011
Zastávané funkcie: od r.2011 - inštruktor mládeže
                             od r.2015 - predseda DHZ
 
   
  
  

Andrej GuzoňOrganizačný referent: Ján SIVÁK
nar.6.7.1973
Člen DPO SR od: 
Zastávané funkcie: organizačný referent: 2016
Vyznamenania a medaile: 2004 - za príkladnú prácu
                                          2004 - za vernosť 10 rokov
                                          2005 - za zásluhy o výcvik č. 29
                                          2012 - za vernosť 20 rokov
                                                                        2019 - za zásluhy

 

Členovia DHZ Soblahov

Mgr. BALAJ Róbert
Bc. BETÁK Lukáš
  ČERVEŇAN Lukáš
  ČERVEŇANOVÁ Monika
  ČERVEŇANOVÁ Zuzana
  ČERVENKA Mário
  ČERVENKA Mário ml.
  ĎUĎÁK Jozef
  ĎURÁČI Peter
  ĎURÁČI Miroslav
  FABO Jakub
  FABO Jozef
  FABO Samuel
Ing. GUZOŇ Tomáš
Ing. GUZOŇ Andrej
  HALGOŠ Igor
Ing. HORNÁ Lenka
  IZRAEL Radovan
Ing. JUDINY Martin
  KELEŠI Tomáš
  KOHÚT Miroslav
  KOHÚT Matúš
  KOHÚTOVÁ Mária
  KRÁTKY Mikuláš
  ROŽNÍK Milan
Mgr. SIVÁK Ján
  SIVÁK Jozef
  SIVÁK Juraj
  STRUŠKA Vladimír
  ŠEDIVÝ Ján
Bc. ŠEDIVÝ Michal
  ŠEDIVÝ Jozef
  ŠEDIVÝ Patrik
  ŠINKA Juraj
  ŠTULAJTER Filip
  TVRDOŇ Martin
  VANČO Marián